MILICZ - SUŁÓW

Długość odcinka: 10 km, średni czas spływu ok. 3 godz.
Wodowanie: most na ul. Krotoszyńskiej w Miliczu
Dobijanie: tama w Sułowie
Możliwe wydłużenie spływu: do Rudy Sułowskiej + ok. 1.5 - 2 godz.

Rozpoczynając spływ przy moście na ul. Krotoszyńskiej w Miliczu, opłyniemy Zespół Pałacowo-Parkowy z Pałacem Maltzanów i ruinami zamku. Kolejnym przystankiem może być Ostoja Konika Polskiego, po około 40 minutach od startu, gdzie przebywają wolnożyjące stada koników polskich. Jest to niesamowita atrakcja głównie dla dzieci. Następnie Barycz dociera do Grodziska Kaszowo (2-2.5 godz. od startu), gdzie możliwy jest odpoczynek pod wiatą Lasów Państwowych Nadleśnictwa Milicz. Od Grodziska Kaszowo do jazu Sułów pozostaje nam około 40 minut wodowania, gdzie kończy się spływ. Możliwe jest jego kontynuowanie, przechodząc z rzeki Barycz na Młynówkę Sułowsko-Radziądzką dzięki czemu spływ wydłuży się o kolejne 1.5-2 godz. Odcinek Milicz- Sułów jest uważany za najbardziej malowniczy, bowiem Barycz meandruje tutaj w otoczeniu lasów i łąk, a krajobraz jest wyjątkowo dziewiczy.

Miejsce wodowania Milicz - Sułów

POTASZNIA - MILICZ SŁAWOSZOWICE
Długość odcinka: 15 średni czas spływu ok. 6 godz.
Wodowanie: most Potasznia - Gądkowice
Dobijanie: jaz Sławoszowice


Barycz płynie głównie przez tereny rolnicze. Przed Lelikowem mijamy Jaz Gądkowice - okresowo opuszczany. Za Lelikowem Barycz wpływa w malownicze lasy, by spowolnić swój bieg przed Jazem Bolko, zwany również Białą Tamą. Ten próg wodny jest jednym z dwóch jazów wałowych w Polsce. W Nowym Grodzisku możliwy jest odpoczynek pryz wiacie znajdującej się przy ścieżce przyrodniczej "W Krainie ptaków". Mijając 4 dopływy Baryczy dopływamy do Jazu Sławoszowice. Barycz na odcinku Lelików - Sławoszowice opływa północny kraniec Rezerwatu Przyrody "Stawy Milickie", dlatego przenoski lub wysiadanie z kajaka powinny odbywać się na prawym brzegu rzeki. Jaz Sławoszowice jest optymalnym miejscem do zakończenia spływu